Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

RIZIKO osiguranje


Riziko osiguranje  je osiguranje života kroz isplatu osigurane svote za slučaj smrti.
Osigurati se mogu osobe od 14 – 65 godina starosti s time da osiguranje mora završiti do 75. Godine života (uzlazna dob Riziko osiguranja).
Trajanje osguranja je od 5 – 35 godina.
Minimalni osigurani iznos je 1000 EUR, a minimalna premija iznosi 15 EUR.
Plaćanje premije je obročno i može se obavljati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje.
 
Dopunska osiguranja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda)
Smrt uslijed nezgode (U slučaju smrti korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota).
Smrt uslijed prometne nezgode ( U slučaju smrti korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota).
Invalideitet (Postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna invalidnost).
S Invaliditet ( Ugovorena osigurana svota ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna invalidnost od 50% ili više).
Bolnički dani (Dnevna naknada za liječenje u bolnici ako je osiguranik boravio u bolnici zbog liječenja od posljedice nesretnog slučaja).

Dopunsko osiguranje od nastanka kritične bolesti ili stanja – TBS
Ugovara se samo ako je ugovoreno i osiguranje života s višekratnim plaćanjem premije.
Teške bolesti često znaju predstavljati značajan financijski problem za oboljelu osobu i njezinu obitelj.
U takove troškove spadaju troškovi liječenja, troškovi oporavka, troškovi medicinskih pomagala, troškovi dodatnih tretmana ili rehabilitacije, potreba za prilagodbom stana ili kuće, troškovi zapošljavanja osobe koja će skrbiti o oboljeloj osobi.
Karenca: 90 dana tj. Osigurateljno pokriće za kritične bolesti i stanja počinje 90 dana od početka osiguranja (Karenca ne vrijedi ako je bolest ili stanje nastalo uslijed nezgode).
Osigurani iznos se isplaćuje u slučaju jedne od kritičnih bolesti i stanja koje su navedene u jednom od paketa (Mali, Srednji, Veliki) za vrijeme trajanja osiguranja te ako je nakon datuma dijagnosticiranja, odnosno datuma nastanka osiguranik preživio najmanje 28 dana.

Mali paket
Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega.

Srednji paket
Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega, operacija aorte, benigni tumor na mozgu, sljepoća, koma, zamjena srčanih zalisaka, gubitak sluha, gubitak govora, mutipla skleroza, paraliza, teške opekline. (+ zaštita za djecu) 
 
Veliki paket
Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega, operacija aorte, benigni tumor na mozgu, sljepoća, koma, zamjena srčanih zalisaka, gubitak sluha, gubitak govora, mutipla skleroza, paraliza, teške opekline, uznapredovala demencija (uključujući Alzheimerovu bolest), gubitak udova, HIV uslijed transfuzije krvi, profesionalno stečeni HIV, Parkinsonova bolest, Ozbiljno oboljenje uzrokovano ubodom krpelja (+ zaštita za djecu koja isključuje Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest)

Zaštita za djecu (uz Srednji i Veliki paket)

Osigurano je:
  • svako dijete osiguranika od nastanka svih bolesti I stanja iz ugovorenih paketa (za nastanak prve bolesti/stanja
  • od navršene 3 do navršenih 18 godina
  • u iznosu 1/3 ugovorenog iznosa za dopunsko osiguranje od nastanka kritične bolesti ili stanja ali najviše 10.000 EUR.
  • Nakon isplate svote osiguranja za dijete, osiguranje se nastavlja pod istim uvjetima
 
Za više detalja obratite se našim prodajnim partnerima.