Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

FLEX LIFE - mješovito životno osiguranje
Ovo je fleksibilno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja u kojem klijent sam bira iznos koji želi uštedjeti te iznos koji će biti isplaćen njegovim najdražima u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti.

Ugovaratelj osiguranja odlučuje o odnosu štednje i osiguranja za slučaj smrti s jednakim ili različitim omjerima i trajanjem osiguranja.

FLEX LIFE životno osiguranje namijenjeno je svima od 14. do 65. godine života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 35 godina.
 
Osiguranje je moguće ugovoriti u 5 cjenovnih kombinacija FLEX 100, 200, 300, 500 I 1000.
 
Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja također sam odlučuje o načinu plaćanja. Može odabrati:
 • mjesečnu premiju
 • tromjesečnu premiju
 • polugodišnju premiju
 • godišnju premiju
 • jednokratnu premiju (premija se plaća odjednom za cijelo vrijeme trajanja osiguranja) 
Najmanja mjesečna premija iznosi već 19€, a minimalna svota za doživljenje je 1.000 €.

Ugovaranjem  FLEX LIFE životnog osiguranja našim klijentima omogućujemo :
 • sigurnost i zaštitu uslijed nepredviđenih i teških životnih okolnosti;
 • financijsku sigurnost   za treću životnu dob putem dugoročne štednje;
 • korištenje police osiguranja života kao instrumenta osiguranja pri podizanju kredita;
 • promjenu iznosa premije i osigurane svote u slučaju nepredviđenih financijskih okolnosti;
 • kapitalizaciju osiguranog iznosa, odnosno smanjenje iznosa za isplatu na temelju ukupnih uplata. Klijent više ne uplaćuje premiju, ali je osiguran do isteka police osiguranja. Ovu mogućnost moguće je zatražiti nakon isteka treće godine osiguranja;
 • ugovaranje dopunskih osiguranja
Dopunska osiguranja

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda)

Smrt uslijed nezgode ( U slučaju smrti korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota ).
Smrt uslijed prometne nezgode ( U slučaju smrti korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota ).
Invaliditet (Postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna invalidnost).
S Invaliditet ( Ugovorena osigurana svota ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna invalidnost od 50% ili više ).
Bolnički dani (Dnevna naknada za liječenje u bolnici ako je osiguranik boravio u bolnici zbog liječenja od posljedice nesretnog slučaja).

Dopunsko osiguranje od nastanka kritične bolesti ili stanja – TBS
Ugovara se samo ako je ugovoreno i osiguranje života s višekratnim plaćanjem premije.

Teške bolesti često znaju predstavljati značajan financijski problem za oboljelu osobu i njezinu obitelj.

U takove troškove spadaju troškovi liječenja, troškovi oporavka, troškovi medicinskih pomagala, troškovi dodatnih tretmana ili rehabilitacije, potreba za prilagodbom stana ili kuće, troškovi zapošljavanja osobe koja će skrbiti o oboljeloj osobi.
Karenca: 90 dana tj. Osigurateljno pokriće za kritične bolesti i stanja počinje 90 dana od početka osiguranja (Karenca ne vrijedi ako je bolest ili stanje nastalo uslijed nezgode).

Osigurani iznos se isplaćuje u slučaju jedne od kritičnih bolesti i stanja koje su navedene u jednom od paketa (Mali, Srednji, Veliki) za vrijeme trajanja osiguranja te ako je nakon datuma dijagnosticiranja, odnosno datuma nastanka osiguranik preživio najmanje 28 dana.
 
Mali paket

Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega.

Srednji paket

Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega, operacija aorte, benigni tumor na mozgu, sljepoća, koma, zamjena srčanih zalisaka, gubitak sluha, gubitak govora, mutipla skleroza, paraliza, teške opekline. (+ zaštita za djecu) 
 
Veliki paket
Srčani infarkt, moždani udar, karcinom, bypass – operacija koronarnih arterija, transplantacija organa, kronično zatajenje bubrega, operacija aorte, benigni tumor na mozgu, sljepoća, koma, zamjena srčanih zalisaka, gubitak sluha, gubitak govora, mutipla skleroza, paraliza, teške opekline, uznapredovala demencija (uključujući Alzheimerovu bolest), gubitak udova, HIV uslijed transfuzije krvi, profesionalno stečeni HIV, Parkinsonova bolest, Ozbiljno oboljenje uzrokovano ubodom krpelja (+ zaštita za djecu koja isključuje Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest)

Zaštita za djecu (uz Srednji i Veliki paket)

Osigurano je:
 • svako dijete osiguranika od nastanka svih bolesti I stanja iz ugovorenih paketa (za nastanak prve bolesti/stanja
 • od navršene 3 do navršenih 18 godina
 • u iznosu 1/3 ugovorenog iznosa za dopunsko osiguranje od nastanka kritične bolesti ili stanja ali najviše 10.000 EUR.
 • Nakon isplate sote osiguranja za dijete, osiguranje se nastavlja pod istim uvjetima 
 
Za više detalja obratite se našim prodajnim partnerima.